Últimes Defuncions a Tanatori Sant Gervasi:

En aquest llistat, apareixen les últimes defuncions i necrològiques de l Tanatori Sant Gervasi de les que tenim constància:

Nom Tanatori Cerimònia
Teresa Gimpera Flaquer Tanatori San Gervasi - Sala 1 Sant Gervasi 25-07-24
Xavier Comamala Mas-yebra Tanatori San Gervasi - Sala 1 Sant Gervasi 24-07-24
Marta Giménez-salinas Lerín Tanatori San Gervasi - Sala 2 24-07-24
Joaquim Casademunt Arroyos Tanatori San Gervasi 24-07-24
Joaquín Casademunt Arroyos Tanatori San Gervasi - Sala 5 24-07-24
Dolores Xaudaro Altonaga Tanatori San Gervasi - Sala 2 23-07-24
Juan Carlos Rubio Martinez Tanatori San Gervasi - Sala 4 21-07-24
Antonio Fages Bosch Tanatori San Gervasi - Sala 1 Sant Gervasi 21-07-24
Carmen Horster Algara Tanatori San Gervasi - Sala 1 Sant Gervasi 20-07-24
Francesca Rodríguez Sala Tanatori San Gervasi - Sala 1 Sant Gervasi 19-07-24