Últimes Defuncions a L´Arboç:

En aquest llistat, apareixen les últimes defuncions i necrològiques de L´Arboç de les que tenim constància:

Nom Tanatori Cerimònia
Joaquina Tomas Castella Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 17-04-24
Ernest Von Der Beeck Romagosa Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 16-03-24
Laureano Lugilde Romero Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 04-03-24
Maria Pajares Calderon Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 01-02-24
Jose Luis Martinez Fernandez Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 31-01-24
Maria Teresa Benach Rovira Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 04-01-24
Margarita Pardo Fabregat Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 30-11-2023
Juan Antonio Esparcia Pareja Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 02-11-2023
Jaume Reboll Gil Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 05-10-2023
Valeriano Lucas Hernandez Tanatori L'Arboç Altima - Sala 01 05-10-2023